Navštivte naši pobočku v Horní Plané – rodný dům Adalberta Stiftera

Součástí Regionálního muzea je pobočka Památník – rodný domek Adalberta Stiftera v Horní Plané, který mapuje život a dílo tohoto ”básníka Šumavy”. DSC_0773

První memoriální expozici zde připravili dr. Hugo Rokyta jako zástupce Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a tehdejší ředitel českokrumlovského muzea Jan Huleš.

Památník Adalberta Stiftera byl slavnostně otevřen 23. října 1960 v den 155. výročí spisovatelova narození.

Současná dvoujazyčná expozice Adalberta Stiftera rodný kraj vznikla v roce 2005 a obsahově je zaměřena především na Stifterův osobní a tvůrčí vztah k rodné Horní Plané a milované Šumavě. Také v památníku jsou každoročně pořádány krátkodobé sezonní výstavy i další kulturní a společenské akce.

Důležité informace

Otevírací doba

Od 15. 12. 2017 do 31. 3. 2018 z důvodů technické přestávky Památník uzavřen. 

1. 4. – 30. 9.
úterý – neděle: 10 – 12,30 / 13,30 – 18 hodin
zavírací den: pondělí
1. 10. – 31. 10.
úterý – neděle: 9 – 12 / 12,30 – 16 hodin
zavírací den: pondělí
1. 11. – 15. 12.
úterý – sobota: 9 – 12 / 12,30 – 16 hodin
zavírací dny: neděle a pondělí
15. 12. – 31.3.
zavřeno – technická přestávka

Po předběžné domluvě je možná prohlídka i mimo řádnou otevírací dobu.

Stálá expozice

Obsahovým těžištěm obnovené, nově uspořádané a rozšířené stálé výstavy v rodném domě A. Stiftera je jeho rodiště – Horní Planá a jižní Šumava.

V kulturně-historické části se návštěvník seznámí prostřednictvím dokumentů, fotografií a četných citátů s dějinami objektu rodného domu, města a památných míst v okolí. Životopisná část se věnuje Stifterovu rodu, blízkým osobám a událostem, které měly zásadní vliv na formování jeho osobnosti i díla.

Vnitřní svět Stifterových úvah a pocitů na jeho životních zastávkách z období let 1805 – 1868 (Horní Planá, Kremsmünster, Vídeň a Linec) přibližují vybrané pasáže z jeho literárního díla a korespondence. Zvýšená pozornost je věnována i dalším oborům, v nichž Stifter působil (mj. malířství, pedagogika a ochrana kulturních památek).

Působivou a přívětivou atmosféru domku doplňují vystavené autentické památky na Stiftera a jeho blízké i předměty, které přibližují hornoplánské obydlí 19.století. Ze zajímavých exponátů zaujmou například – olejomalba Horní Plané, kterou namaloval A.Stifter v roce 1823, ukázky rukopisů, jeho psací stůl, malířské štafle, čestný kord dvorního rady, cylindr s cestovním pouzdrem, jinošský portrét A.Stiftera, kamenný epitaf jeho matky, olejomalba od malíře Josefa Vyleťala Dětství a mládí Adalberta Stiftera, obraz rodného domu od malíře Wilhelma Fischera z roku 1923, či krásná kachlová kamna ve velké světnici a řada dalších.

Díky zvláštní dotaci Jihočeského kraje se v letech 2003 – 2005 podařilo významně obohatit sbírky muzea, a tím i stálou expozici, o velké množství cenných, starších i nových, vydání Stifterových knih.

Z finančních prostředků dotace byly pořízeny i nové vitríny a výstavní panely. Díky příspěvku Země Horní Rakousy byly v roce 2005 nově rekonstruovány i výstavní místnosti v podkroví. Úpravy a opravy objektu průběžně zajišťuje Město Horní Planá.

Expozice je kompletně dvojjazyčná (CZ – NJ). Rok instalace: 2005

Akce 2018

PŘIPRAVUJEME

 

 

JIŽ PROBĚHLÉ AKCE

 

 

 

Výstavy

Ze břehů řeky Vltavy – Příběhy řeky, krajiny a lidí
Nově uspořádaná a rozšířená výstava umožňující pohled na dno Lipenského přehradního jezera před stavbou přehrady.
Termín výstavy: 1.4. – 15. 12.2017

Když ještě len velkou cenu měl…“ LEN NA ŠUMAVĚ A HORNOPLÁNSKU
Výstava o pěstování, zpracování a významu lnu v životě člověka a lidových zvycích.
Termín výstavy: 1. 4. 2017 – 15. 12. 2017

Adalbert Stifter a rodný kraj
Expozice o životě a díle spisovatele ve vztahu k Horní Plané a Šumavě.
1. 4. 2017 – 15. 12. 2017

Historie domu

Rodný dům Adalberta Stiftera č. 21 pochází ze 17. století.

Stifterův rod zde žil od doby kolem r. 1660. Majitelé domu   hospodařili na svém statku, ale hlavně se živili jako tkalci, pláteníci a obchodníci se lnem a přízí. Do začátku 19. století se v domě vystřídalo šest generací Stifterova rodu.

Adalbert Stifter byl prvním příslušníkem sedmé generace. Narodil se zde 23. října 1805 novomanželům Johannovi a Magdaleně, rozené Friepesové. Rodina se v dalších letech rozrostla o další čtyři děti.

Adalbert v rodném domě prožil bezstarostné dětství. Vzpomínky na tato šťastná léta se mnohokrát intenzivně promítly do jeho pozdější literární tvorby. Harmonické období dětství však skončilo ve dvanácti letech chlapcova věku. Otec zahynul v roce 1817 při neštěstí na obchodní cestě. Adalbert se krátce na to s rodným domem rozloučil. V roce 1818 odešel na doporučení svého učitele studovat, ale na svůj domov a na Šumavu však nikdy nezapomněl. Po celý život se sem vracel. Jeho další život se rozdělil na období studia na gymnáziu v Kremsmünsteru, na období studia a prvních pracovních zkušeností ve Vídni a na rozsáhlé a tvůrčí období v Linci, kde mimo jiné působil ve funkci zemského školního rady pro obecné školy hornorakouské. Rodné město navštívil naposledy na podzim roku 1867, tedy několik měsíců před svou smrtí.

Do konce roku 1904 dům zůstal ve vlastnictví členů Stifterovy rodiny. V roce 1910 jej zakoupila obec Horní Planá. V roce  1934 vyhořel a krátce po požáru byly zahájeny práce na jeho rekonstrukci. Po uvedení do původní podoby sloužil jako obecní knihovna a byt.

Od roku 1956 začaly přípravy na zřízení muzejního památníku. V čele tohoto úsilí stáli PhDr. Hugo Rokyta, pracovník státní památkové péče v Praze a Jan Huleš, ředitel českokrumlovského muzea. Památník Adalberta Stiftera byl v jeho rodném domě slavnostně otevřen 23. října 1960.
Dr. Hugo Rokyta k tomu napsal: „… památník mezinárodního významu slouží ke sblížení národů a kulturních styků s cizinou.“

V průběhu dalších let byla memoriální výstava několikrát rozšiřována a měněna. Současná dvojjazyčná expozice „ Adalbert Stifter a rodný kraj“ vznikla v roce 2005.

V památníku jsou také pořádány sezónní výstavy, kulturní a společenské akce. Od roku 1960 do roku 2006 sem zavítalo přes 270 tisíc návštěvníků.

Majitelem domu je Město Horní Planá, které se stará o jeho údržbu a opravy. Muzejní památník s expozicí a výstavami spravuje a provozuje Regionální muzeum v Českém Krumlově jako svou pobočku.

V současné době je objekt využíván takto:

  • přízemní část (předsíň s chodbou, tři místnosti a komora) je využita pro stálou memoriální expozici „Adalbert Stifter a rodný kraj“
  • čtvrtá místnost v přízemí slouží jako malá studovna
  • půdní prostory jsou užívány pro sezónní výstavy
  • bývalé hospodářské objekty ve dvoře jsou k dispozici pro krátkodobé výstavy
  • atrium umožňuje instalaci sezónních výstav i konání kulturních akcí

Pro badatele

Detašovaná badatelna s příruční knihovnou poskytuje dílčí služby:

  • zájemcům o život a dílo A.Stiftera v návaznosti na obsah stálé expozice,
  • zájemcům o historii, pamětihodnosti a zajímavosti Horní Plané a okolí,
  • Badatelské služby a konzultace jsou poskytovány po předchozí domluvě.

Připravujeme

 

Kontakt

Adresa: Palackého 21
382 26 Horní Planá 
Tel./Fax: 380 738 473
stifter@muzeumck.cz

Kontaktní osoba:
Lenka Hůlková
kustodka pobočky, dokumentátorka